Thứ bảy, 22/01/2022 | 09:22

Thứ bảy, 22/01/2022 | 09:22

Bài báo khoa học

Cập nhật 08:19 ngày 05/11/2021

Quá trình lên men phụ F2 trà Kombucha Oolong nhãn

TÓM TẮT
Nghiên cứu được tiến hành với mục đích xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men phụ (F2), giai đoạn bổ sung thịt quả nhãn để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm trà Kombucha oolong nhãn. Các khảo sát bao gồm: lượng thịt nhãn (w/v), nhiệt độ lên men (oC), thời gian lên men và hương nhãn được bổ sung. Kết quả đánh giá cảm quan sản phẩm cho thấy nhãn xuồng cơm vàng với lượng bổ sung vào là 5% (w/v), sử dụng nhiệt độ phòng thực hiện quá trình lên men, thời gian lên men là 24 giờ và bổ sung 0,05% (v/v) hương nhãn cho sản phẩm cuối cùng đạt chất lượng tốt nhất.
Từ khóa: Kombucha, trà lên men, nhãn, trà Oolong.
Trà oolong (Ảnh: https://honamphoto.com/)
Xem toàn bộ bài viết TẠI ĐÂY.
Nguyễn Lê Ý Nhi, Nguyễn Lê Ý Kha, Phan Thị Thuận, Thân Thị Thanh Truyền, Nguyễn Ngọc Đức, Hoàng Thị Ngọc Nhơn
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
(Nguồn: Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm 21 (3) (2021) 231-236)
Tổng số lượt truy cập :
  • 3
  • 9
  • 4
  • 2
  • 6
  • 7
  • 7
lên đầu trang