Thứ ba, 21/09/2021 | 09:37

Thứ ba, 21/09/2021 | 09:37

Bài báo khoa học

Cập nhật 09:30 ngày 16/07/2021

Đánh giá khả năng phân hủy naphthalene và pyrene của một số chủng vi khuẩn tía quang hợp tạo màng sinh học

TÓM TẮT
Các hợp chất hydrocarbon thơm như naphthalene, pyrene được xem là những chất khó phân hủy nhưng lại có ởnhiều địa điểm bị ô nhiễm dầu như tại các kho xăng dầu hoặc tại các khu vực sản xuất dầu khí. Các hợp chất này thường khó được phân hủy hoặc chuyển hóa trong các điều kiện thiếu khí. Trong số các vi sinh vật phân huỷ kị khí hoặc vi hiếu khí, vi khuẩn tía quang hợp (VKTQH) được xem là nhóm chiếm ưu thế. Vi khuẩn tía quang hợp thuộc nhóm thủy sinh, có khả năng sinh trưởng trong điều kiện kỵ khí bằng cách quang hợp nhưng không thải oxy. Nhóm vi khuẩn này có các kiểu trao đổi chất linh hoạt tùy thuộc vào điều kiện môi trường sống nên chúng phân bố rất rộng rãi trong tự nhiên. Đã có nhiều công bố về khả năng phân huỷ naphthalene và pyrene của VKTQH ở trạng thái tế bào tự do. Tuy nhiên, cho tới nay chưa có nhiều công bốvềcác chủng VKTQH ở trạng thái tạo màng sinh học có khả năng phân huỷ các hợp chất hydrocarbon thơm. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã sàng lọc và đánh giá được khả năng phân huỷ của 4 chủng vi khuẩn tạo màng sinh học là DQ41, PY2, PY6 và DG12. Kết quả cho thấy, hiệu suất phân huỷ của 4 chủng vi khuẩn này ở dạng tạo màng sinh học đều đạt trên 79% với nồng độ cơ chất ban đầu tương ứng là 200 và 250 ppm naphthalene và pyrene. Kết quả này góp phần làm phong phú số lượng các chủng vi sinh vật tạo màng sinh học và có khả năng phân hủy các hợp chất thơm để phục vụ cho công nghệ xử lý ô nhiễm dầu tại Việt Nam.
Từ khóa: Màng sinh học, phân hủy sinh học, phân hủy naphthalene, phân hủy pyrene, vi khuẩn tía quang hợp
Xem toàn bộ bài viết TẠI ĐÂY
Nguyễn Thị Minh Nguyệt 2,3, Hoàng Phương Hà 1,2, Đồng Văn Quyền 1,4, Nguyễn Ngọc Hương Trà 5, Lê Thị Nhi Công 1,2
1 Viện Công nghệsinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệViệt Nam
2 Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệViệt Nam
3 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
4 Trường Đại học Khoa học và Công nghệHà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệViệt Nam5Stuart Hall School, Staunton, Virginia, 24401, United States
Nguồn: Tạp chí Công nghệ Sinh học 18 (3): 561-570, năm 2020
Tổng số lượt truy cập :
  • 3
  • 0
  • 8
  • 1
  • 0
  • 8
  • 0
lên đầu trang