Thứ sáu, 30/07/2021 | 11:43

Thứ sáu, 30/07/2021 | 11:43

Bài báo khoa học

Cập nhật 10:49 ngày 15/06/2021

Nghiên cứu phát triển sinh khối vi tảo spirulina sp. trong môi trường nước mưa và nước biển kết hợp xử lý CO2

TÓM TẮT
Nước biển và nước mưa là hai nguồn nước dồi dào ở Việt Nam. Tảo Spirulina phát triển mạnh trong môi trường giàu bicarbonat và cần rất nhiều nước để sinh trưởng. Hơn nữa chủng tảo này có khả năng chuyển hóa CO2 cao gấp 10 lần so với thực vật và tạo ra sinh khối rất giàu dinh dưỡng như: protein, carbohydrate, lipids. Vì vậy kết hợp nuôi tảo Spirulina trong nước biển và nước mưa kết hợp xử lý CO2, một khí gây hiệu ứng nhà kính mang lại một ý nghĩa môi trường bền vững, đồng thời sản xuất sinh khối tảo giàu dinh dưỡng ứng dụng cho nhiều ngành công nghiệp khác. Kết quả nghiên cứu cho thấy, vi tảo Spirulina SP2 và Spirulina SP4 phát triển rất tốt trong môi trường nước mưa, tuy nhiên nước biển tự nhiên có độ mặn quá cao nên SP2 và SP4 sinh trưởng tốt từ nước biển pha loãng hai lần. Bổ sung dinh dưỡng cho hai môi trường nuôi dẫn đến tăng tốc độ sinh trưởng của hai loại tảo, đồng thời tăng khả năng xử lý CO2 lên khoảng 50 lần. Sinh khối sản xuất bởi SP2 và SP4 trong hai môi trường nuôi đều giàu đạm, với trên 70% hàm lượng protein, chứng minh tiềm năng to lớn của việc ứng dụng SP2 và SP4 trong xử lý khí thải CO2 công nghiệp và sản xuất sinh khối giàu dinh dưỡng.
Từ khoá: Spirulina, nước biển, nước mưa, hiệu suất cố định CO2
Cem chi tiết bài viết TẠI ĐÂY.
Mai Thị Huyền Thương1, Trần Đăng Thuần1,*, Lại Thị Ngọc Bính2,
Đỗ Thị Cẩm Vân2 , Nguyễn Quang Tùng2
1Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2Khoa Công nghệ Hóa, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
(Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 56 - Tập 4, tháng 08/2020)

Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 8
  • 5
  • 1
  • 1
  • 8
  • 5
lên đầu trang