Thứ bảy, 08/05/2021 | 08:23

Thứ bảy, 08/05/2021 | 08:23

Bài báo khoa học

Cập nhật 03:43 ngày 20/04/2021

Nghiên cứu quy trình chiết Chlorophyll từ phân tằm

TÓM TẮT
Chlorophyll là sản phẩm của quá trình quang hợp trong tự nhiên, có nhiều ứng dụng trong đời sống. Tách chiết chlorophyll đi từ phân tằm sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bằng phương pháp xác định hàm lượng chlorophyll của Lichtenthaler. H.K., nhóm nghiên cứu đã xác định được hàm lượng chlorophyll tổng là 0,598%, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tách chiết chlorophyll: Hệ dung môi acetone: NH4OH bằng 9/1, v:v, tỷ lệ nguyên liệu/ dung môi chiết 5% (w/v), nhiệt độ chiết trong khoảng 25 - 30oC, thời gian ủ mẫu 24h, quá trình chiết thực hiện trong bóng tối.
Từ khóa: Chlorophyll, phân tằm, chiết xuất. 
Xem chi tiết bài viết tại đây.​
Phạm Quỳnh Trang1,3, Đỗ Trung Sỹ1, Trần Hữu Quang1, Hoàng Thị Bích2,
Phạm Thị Hồng Minh2, Vũ Minh Quang3, Nguyễn Thị Hương3,*
1Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
3Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội *
[Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 57 - số 1, tháng 2 năm 2021]
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 4
  • 7
  • 0
  • 5
  • 2
  • 2
lên đầu trang