Thứ tư, 21/04/2021 | 17:56

Thứ tư, 21/04/2021 | 17:56

Bài báo khoa học

Cập nhật 09:28 ngày 25/02/2021

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cây Dị hùng hoa to

TÓM TẮT
Dị hùng hoa to (Heterostemma grandiflorum Cost.) là một loài thực vật có hoa trong họ Thiên lý (Asclepiadaceae), phân bố nhiều ở Hòa Bình, Hà Nội, Hà Nam,... Cho đến nay, theo tra cứu tư liệu của chúng tôi, chưa có công bố khoa học nào về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học loài này. Đây là công bố đầu tiên kết quả nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào loài H. grandiflorum thu hái tại Mê Linh, Hà Nội. Từ các cặn chiết dichlometan, butanol cành và lá H. grandiflorum đã phân lập được 4 hợp chất. Cấu trúc của chúng được xác định bằng các phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân một chiều và hai chiều, kết hợp so sánh với số liệu đã công bố. Chúng là α-amyrin acetat, neoilexonol acetat, apigenin-7-O-β-D-glycosid và β-sitosterol glucosid.
Từ khóa: Heterostemma grandiflorum, cytotoxic activity.
Xem chi tiết bài viết tại đây.​
Khiếu Thị Tâm1, Nguyễn Thị Thùy Linh2, LêThị Hồng Nhung3, Nguyễn Thanh Tâm2, Nguyễn Thị Hoàng Anh2,*
1 Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên
2 Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
3 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
[Nguồn: Tạp chí khoa học và công nghệ trường Đại học Công nghiệp, tập 56 - Số 6 tháng 12 năm 2020]
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 3
  • 9
  • 4
  • 0
  • 5
  • 8
lên đầu trang