Chủ nhật, 24/10/2021 | 00:40

Chủ nhật, 24/10/2021 | 00:40

Tin Đề án

Cập nhật 08:31 ngày 25/01/2021

Nghiên cứu thành công công nghệ sản xuất sản phẩm trà và bột dinh dưỡng từ cây tam giác mạch Hà Giang

Bộ Công Thương đã tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài “Nghiên cứu công nghệ sản xuất sản phẩm trà và bột dinh dưỡng từ cây tam giác mạch Hà Giang”. Đề tài do ThS. Lê Bình Hoằng - Viện Công nghiệp Thực phẩm chủ nhiệm thực hiện cùng các cộng sự tiến hành từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020.

ThS. Lê Bình Hoằng– Chủ nhiệm đề tài báo cáo tại buổi nghiệm thu
Thay mặt nhóm nghiên cứu đề tài, ThS. Lê Bình Hoằng – Chủ nhiệm đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình, kết quả nghiên cứu đề tài. Ths cho biết: “Tam giác mạch được trồng lấy hạt và sử dụng bột từ hạt tam giác mạch ăn thay lúa ngô và làm thức ăn gia súc. Đến nay, việc nghiên cứu về tam giác mạch ở nước ta chưa được quan tâm đầu tư nghiên cứu một cách bài bản. Trên thị trường đã có một số sản phẩm chế biến từ tam giác mạch nhưng mang lại giá trị kinh tế còn thấp."
Theo đó, với mong muốn góp phần nâng cao giá trị của cây tam giác mạch, góp phần xóa đói giảm nghèo cho bà con vùng sâu vùng xa, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thực hiện đề tài với mục tiêu xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm trà hòa tan và bột dinh dưỡng từ cây tam giác mạch.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu
Trên cơ sở đó, từ nhân lực, nhà xưởng, trang thiết bị hiện có của Viện Công nghiệp Thực phẩm, đề tài đã xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất trà hòa tan tam giác mạch quy mô 100 kg/mẻ, xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất bột dinh dưỡng tam giác mạch quy mô 50 kg/mẻ; sản xuất thử nghiệm được 325,5 kg trà hòa tan (3.255 hộp sản phẩm) và 303,2 kg bột dinh dưỡng tam giác mạch (1.212 hộp sản phẩm) đạt các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Với tiềm năng những nguyên liệu của cây tam giác mạch, đặc trưng của tỉnh Hà Giang, nhóm thực hiện đề tài kiến nghị được tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và triển khai thử nghiệm sản phẩm trong cộng đồng để đánh giá mức độ yêu thích và khả năng chấp nhận sản phẩm. Từ đó ứng dụng 2 quy trình công nghệ đã nghiên cứu đươc của đề tài vào thực tế sản xuất ở quy mô lớn hơn, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và phát triển kinh tế tại Hà Giang.

Nguyên liệu tam giác mạch với tiềm năng ứng dụng trong chế biến thực phẩm
Các thành viên Hội đồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài. Kết quả nghiên cứu thực hiện công phu, bám sát với mục tiêu và yêu cầu đề ra. Các sản phẩm của đề tài đáp ứng được yêu cầu về mặt khoa học và thực tiễn. Chất lượng các sản phẩm đáp ứng yêu cầu theo hợp đồng với Bộ Công Thương.
Vụ Khoa học và Công Nghệ
Tổng số lượt truy cập :
  • 3
  • 2
  • 2
  • 9
  • 8
  • 6
  • 9
lên đầu trang