Thứ bảy, 16/01/2021 | 21:12

Thứ bảy, 16/01/2021 | 21:12

Bài báo khoa học

Cập nhật 09:32 ngày 11/01/2021

Đánh giá tác dụng chống oxy hóa và ức chế enzyme xanthine oxidase in vitro của cao chiết lá gai (Boehmeria nivea L. Gaudich)

TÓM TẮT
Lá cây gai Boehmeria nivea L. được chiết xuất bằng phương pháp siêu âm bằng ethanol 50% và sau đó chiết phân đoạn bằng các dung môi n-hexan, ethyl acetat (EtOAc) và n-butanol (n- BuOH). Các phân đoạn cao chiết được đánh giá khả năng chống oxy hóa và hoạt động ức chế xanthine oxidase (XO) in vitro. Kết quả đánh giá tác dụng chống oxy hóa cho thấy phân đoạn n- BuOH có khả năng chống oxy hóa mạnh nhất (IC50: 81,58 µg/mL), tiếp theo là cao chiết EtOH (IC50: 112,98 µg/mL) và phân đoạn EtOAc (IC50: 187,86 µg/mL) và thấp nhất là phân đoạn n-hexan (IC50: 240,19 µg/mL). Kết quả đánh giá tác dụng ức chế enzym XO cũng cho thấy phân đoạn n- BuOH có tác dụng ức chế enzym XO mạnh nhất (IC50: 162,81 µg/mL), tiếp theo là phân đoạn EtOH (IC50: 261,91 µg/mL) và phân đoạn EtOAc (IC50: 279,83 µg/mL) và thấp nhất là phân đoạn n-hexan (IC50: 455,53 µg/mL).
Từ khóa: Boehmeria nivea L., axit uric, xanthine oxidase, chống oxy hóa. 
Xem toàn bộ bài viết TẠI ĐÂY.
Bùi Thanh Tùng, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thanh Bình, Trần Thị Quỳnh Hoa - Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội
(Nguồn: Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm 20 (3) (2020) 137-143)
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 0
  • 1
  • 5
  • 8
  • 7
  • 1
lên đầu trang