Thứ năm, 24/09/2020 | 23:07

Thứ năm, 24/09/2020 | 23:07

Tin tổng hợp

Cập nhật 08:27 ngày 11/09/2020

Thúc đẩy phát triển thực vật tăng hiệu suất sản xuất dầu diesel sinh học

Trong chương trình nghiên cứu hợp tác thuộc đại học Waseda (Nhật Bản), nhóm nghiên cứu đã thành công trong việc thúc đẩy sự phát triển cây trồng nhằm tăng năng suất hạt biểu hiện dị hợp protein từ cây Arabidopsis. Kết quả này rất có ý nghĩa cho việc tăng hiệu suất sản xuất dầu diesel sinh học từ thực vật.
Dòng tế bào chất được nhìn thấy trong tế bào thực vật từ tảo đến thực vật bậc cao là một hiện tượng di chuyển tích cực của tế bào chất với các bào quan, như lưới nội chất và ti thể. Như đã biết, dòng tế bào chất được tạo ra bởi sự trượt protein vận động myosin XI, liên kết với các bào quan, dọc theo bộ xương tế bào tạo thành các sợi actin. 
Trước đó, nhóm nghiên cứu đã thành công trong việc thúc đẩy tăng trưởng và tăng kích thước cây Arabidopsis bằng cách phát triển myosin tốc độ cao. Công nghệ này đang được nghiên cứu ứng dụng cho các loài thực vật khác ngoài Arabidopsis.
Theo báo cáo, việc tăng năng suất hạt và thúc đẩy phát triển thân và lá thông qua biểu hiện dị hợp gen myosin XI tốc độ cao có nguồn gốc từ cây Arabidopsis.
Qua đánh giá sự tăng năng suất hạt giống do biểu hiện dị hợp gen myosin XI tốc độ cao, các nhà khoa học có thể đánh giá khả năng tăng hiệu suất sản xuất dầu diesel sinh học trên một đơn vị diện tích cây trồng. 
Với nghiên cứu này, giới khoa học hy vọng sẽ tăng năng suất và chất lượng của dầu diesel sinh học thành phẩm trong tương lai gần giúp giải bài toán về khủng hoảng nhiên liệu có nguồn gốc hóa thạch. 
Ngoài ra, nghiên cứu cũng có tiềm năng ứng dụng vào các loại cây trồng khác, như ngô, lúa, mía, cây dầu mè... góp phần đa dạng hóa nguyên liệu đầu vào cho ngành sản xuất xăng - dầu sinh học.
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 6
  • 5
  • 2
  • 2
  • 4
  • 9
lên đầu trang