Thứ tư, 21/04/2021 | 17:51

Thứ tư, 21/04/2021 | 17:51

Thư viện hình ảnh

Sản xuất xúc xích khô bà bán khô bằng công nghệ vi sinh

Năm 2015, từ kết quả nghiên cứu của đề tài, dự án “Sản xuất thử nghiệm xúc xích khô bà bán khô bằng công nghệ vi sinh” đã được nhóm nghiên cứu triển khai bằng nguồn kinh phí đề án “Ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học trong công nghiệp chế biến đến năm 2020”. Sau một thời gian nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm ở quy mô nhỏ, nhóm nghiên cứu đã hoàn thiện công nghệ lên men phù hợp và ổn định cho nhóm xúc xích lên men khô và bán khô ở quy mô công nghiệp. ​

Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 3
  • 9
  • 4
  • 0
  • 4
  • 8
lên đầu trang