Thứ tư, 21/04/2021 | 17:49

Thứ tư, 21/04/2021 | 17:49

Thư viện hình ảnh

Kiểm tra định kỳ thực hiện dự án Nghiên cứu công nghệ sản xuất thức ăn công nghiệp cho ốc hương từ nguồn nguyên liệu sẵn có ở Việt Nam

Đoàn công tác Bộ Công Thương do ông Trần Việt Hòa, Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ dẫn đầu vừa mới đây đã thực hiện kiểm tra định kỳ thực hiện dự án Nghiên cứu công nghệ sản xuất thức ăn công nghiệp cho ốc hương từ nguồn nguyên liệu sẵn có ở Việt Nam.

Dự án do Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện từ 1/2017.

Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 3
  • 9
  • 4
  • 0
  • 4
  • 3
lên đầu trang