Thứ tư, 21/04/2021 | 19:15

Thứ tư, 21/04/2021 | 19:15

Thư viện hình ảnh

Kiểm tra định kỳ nhiệm vụ KHCN tại Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Long Giang Thịnh

Ngày 19/9/2019, đoàn công tác Bộ Công Thương kiểm tra, thẩm định sản phẩm nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Long Giang Thịnh. 

Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 3
  • 9
  • 4
  • 2
  • 2
  • 6
lên đầu trang