Thứ bảy, 10/12/2022 | 12:48

Thứ bảy, 10/12/2022 | 12:48

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHCN

Từ khóa: Thời gian:
Danh mục: Đơn vị thực hiện:
STT Tên nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Thời gian thực hiện
1 Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và thiết bị sản xuất nước chấm từ đậu tương Viện Công nghiệp Thực phẩm 2007 - 2008
Tổng số lượt truy cập :
  • 6
  • 4
  • 4
  • 7
  • 7
  • 2
  • 1
lên đầu trang