Thứ sáu, 30/07/2021 | 11:43

Thứ sáu, 30/07/2021 | 11:43

Video

Thực phẩm chức năng phục vụ bộ đội tác chiến trong điều kiện đặc biệt

Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) đã hỗ trợ Viện Công nghệ cao (Viện Khoa học và công nghệ quân sự) thực hiện một số nhiệm vụ KHCN về nghiên cứu sản xuất TPCN dành cho bộ đội tác chiến trong điều kiện đặc biệt. Sau thời gian triển khai, các nhiệm vụ KHCN đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 8
  • 5
  • 1
  • 1
  • 8
  • 4
lên đầu trang