Thứ năm, 22/10/2020 | 00:03

Thứ năm, 22/10/2020 | 00:03

Video

Nghiên cứu chế biến sản phẩm sữa gạo

Phát triển sản phẩm sau gạo với nhiều hình thức là một xu thế đang được khuyến khích. Trong nước, các sản phẩm chế biến từ gạo còn khá khiêm tốn. Vì vậy, đa dạng hóa các sản phẩm từ gạo sẽ góp phần nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam nói chung, hạt gạo Đồng Tháp nói riêng.

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 7
  • 4
  • 5
  • 9
  • 4
  • 1
lên đầu trang