Thứ sáu, 30/07/2021 | 12:09

Thứ sáu, 30/07/2021 | 12:09

Video

Sản xuất thức ăn công nghiệp cho ốc hương

Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản 3 đã tiến hành đề tài thử nghiệm sản xuất thức ăn công nghiệp dành cho ốc hương. Sau gần 2 năm triển khai, kết quả bước đầu được đánh giá khả quan.

Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 8
  • 5
  • 1
  • 2
  • 4
  • 3
lên đầu trang