Chủ nhật, 26/06/2022 | 15:34

Chủ nhật, 26/06/2022 | 15:34

Tìm kiếm

 • Tận dụng phế phụ phẩm ngành giấy

  Cập nhật: 12/04/2022

  Protein từ phế phụ phẩm ngành giấy có thể trở thành nguyên liệu tiềm năng cho sản xuất thức ăn chăn nuôi, góp phần phát triển và làm chủ công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi vốn khan hiếm và đang phụ thuộc vào nhập khẩu; tạo chuyển biến mạnh mẽ đối với nhu cầu phát triển ngành nông nghiệp.

 • Protein từ phế phụ phẩm ngành giấy: Nguyên liệu tiềm năng cho sản xuất thức ăn chăn nuôi

  Cập nhật: 21/03/2022

  Bộ Công Thương vừa nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ: “Nghiên cứu công nghệ sản xuất protein đơn bào từ nguồn phụ phẩm ngành giấy và ứng dụng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi” do Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội chủ trì thực hiện.

 • Tận dụng phế phụ phẩm ngành giấy làm thức ăn chăn nuôi

  Cập nhật: 02/03/2022

  Protein từ phế phụ phẩm ngành giấy có thể trở thành nguyên liệu tiềm năng cho sản xuất thức ăn chăn nuôi, góp phần phát triển và làm chủ công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi vốn khan hiếm và đang phụ thuộc vào nhập khẩu; tạo chuyển biến mạnh mẽ đối với nhu cầu phát triển ngành nông nghiệp.

Tổng số lượt truy cập :
 • 5
 • 2
 • 4
 • 6
 • 9
 • 6
 • 5
lên đầu trang