[In trang]
Sóc Trăng: Triển khai công tác kiểm tra an toàn thực phẩm loại hình kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh
Thứ năm, 09/03/2023 - 13:30
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã lập Kế hoạch số 38/KH-ATTP ngày 14/02/2023 về việc triển khai công tác kiểm tra công tác kiểm tra an toàn thực phẩm loại hình kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Y tế Sóc Trăng về việc kiểm tra, tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm đối với loại hình thức ăn đường phố và bếp ăn tập thể bán trú trên địa bàn tỉnh.
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã lập Kế hoạch số 38/KH-ATTP ngày 14/02/2023 về việc triển khai công tác kiểm tra công tác kiểm tra an toàn thực phẩm loại hình kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Từ ngày 14/02/2023 đến 06/3/2023 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Sóc Trăng, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sóc Trăng, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh trước cổng trường học, cổng bệnh viện, các địa điểm công cộng tập trung đông dân cư. Nhằm mục tiêu kiểm soát được điều kiện an toàn thực phẩm đối với kinh doanh thức ăn đường phố nhằm góp phần giảm thiểu ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm do ăn thức ăn đường phố; bảo đảm vệ sinh môi trường; bảo đảm an sinh xã hội và mỹ quan đô thị.
Đối với tuyến huyện, thị xã, thành phố: Văn phòng HĐND và UBND chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tuyến huyện thành lập đoàn tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn. Đồng thời Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cử chuyên viên thực hiện giám sát và hỗ trợ đoàn kiểm tra tuyến huyện thực hiện theo kế hoạch. Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo Trạm Y tế xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát ATTP đối với loại hình kinh doanh thức ăn đường phố thuộc phạm vi quản lý.
Trong quá trình kiểm tra các đoàn tỉnh, huyện kết hợp kiểm tra bếp ăn tập thể bán trú trên địa bàn.
Các đoàn kiểm tra của tuyến tỉnh, huyện, xã tiếp tục triển khai hoạt động kiểm tra và báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh.
Theo Chi cục ATVSTP tỉnh Sóc Trăng